می 24, 2022
سنگ بازالت مجموعه البرز

بازالت

سنگ بازالت یکی از فراوان ترین سنگ های آذرین بیرونی می باشد. در واقع سنگ های آذرین بیرونی مانند سنگ گفته شده ریزبلور هستند و کانی […]
می 26, 2022
سنگ آندوزیت مجموعه البرز

سنگ آندوزیت

سنگ آندوزیت سنگ آندوزیت جزء سنگ های آذرین بیرونی می باشد. این نوع سنگ بعد از سنگ بازالت بیشترین فراوانی را در بین سنگ های آذرین […]