اکتبر 12, 2021
سنگ چینی ازنا

سنگ چینی

سنگ چینی سنگ چینی یا کریستال يا عامیانه آن به نام سنگ چينی، توده سنگهای آهکی یا دولومیتی هستند که در اثر عوامل درونی، نظیر درجه […]
اکتبر 30, 2021
سنگ چینی الیگودرز

سنگ چینی الیگودرز

سنگ چینی الیگودرز سنگ چینی الیگودرز یکی از سنگ‌های کریستالی ایرانی است که از معادن الیگودرز استان لرستان استخراج می‌شود. این سنگ دارای زمینه سفید رنگ […]