می 24, 2022
سنگ بازالت مجموعه البرز

بازالت

سنگ بازالت سنگ بازالت یکی از سنگهای آذرین بیرونی است که از آواره‌های آتشفشانی شکل می‌گیرد. این سنگ به دلیل ویژگی‌های خاص خود، در صنعت ساخت […]
می 26, 2022
سنگ آندوزیت مجموعه البرز

سنگ آندوزیت

سنگ آندوزیت سنگ آندوزیت جزء سنگ های آذرین بیرونی است که از آواره‌های آتشفشانی تشکیل می باشد. این سنگ دارای بافتی مینایی و متالومتالیک است و […]