سنگ آندوزیت مجموعه البرز
سنگ آندوزیت
می 26, 2022
قیمت سنگ مرمریت آرک بیرجند مجموعه البرز

استفاده از سنگ مرمریت آرک بیرجند در کف و بدنه دستگاه پله از مجموعه سنگ البرز

قیمت سنگ مرمریت آرک بیرجند

نحوه تعیین قیمت سنگ در کل بسیار پیچیده بوده و به پارامترهای متعددی بستگی دارد. با توجه به اینکه یک سنگ با نام یک معدن از چند سینه کار مختلف استخراج شده و سنگ های استخراج شده از سینه کارهای مختلف معدن در کارخانه های مختلفی با روش های گوناگون فرآوری و تولید می شود نمی توان قیمت مشخصی برای هر سنگ مشخص کرد. قیمت سنگ مرمریت آرک بیرجند به عوامل متعددی از جمله ابعاد ، ضخامت و نحوه فرآوری بستگی دارد. با افزایش ضخامت قیمت این سنگ نیز افزایش می یابد. با افزایش ابعاد به دلیل بالا رفتن پرت سنگ و بالا رفتن هزینه تولید قیمت این سنگ افزایش میابد. با افزایش کیفیت فرآوری (به عنوان مثال بعضی از کارخانه ها یک طرف سنگ را اپوکسی میکنند و بعضی از سنگبری ها دو طرف سنگ را اپوکسی میکنند که طبیعتا باعث بالا رفتن هزینه تولید و همچنین کیفیت سنگ تولید شده می شود.) هزینه تولید بالا رفته در نتیجه قیمت این سنگ تولید شده نیز افزایش می یابد. سورت بندی سنگ نیز یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت سنگ می باشد، تمامی سنگ های ساختمانی که به صورت فرشی یا طولی برش و فرآوری می شوند، سورت بندی آن ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. سنگ های سورت بندی شده نباید به گونه ای باشد که یک ورقه سنگ از میزان رگه و خطوط زیادی برخوردار باشد و ورقه ی دیگر بدون رگه و خط باشد که هر چه دقت بیشتری در سورت بندی شده باشد و سنگ یک دست تر باشد قیمت آن نیز افزایش می یابد. در حال حاضر قیمت اسلب سورت ممتاز سنگ مرمریت آرک بیرجند 650000 تومان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.