مهر ۲۰, ۱۴۰۰
سنگ چینی ازنا

سنگ چینی

سنگ چینی سنگ چینی یا کریستال یا عامیانه آن به نام سنگ چینی، توده سنگهای آهکی یا دولومیتی هستند که در اثر عوامل درونی، نظیر درجه […]
آبان ۸, ۱۴۰۰
سنگ چینی الیگودرز

سنگ چینی الیگودرز

سنگ چینی الیگودرز سنگ چینی الیگودرز یکی از سنگ‌های کریستالی ایرانی است که از معادن الیگودرز استان لرستان استخراج می‌شود. این سنگ دارای زمینه سفید رنگ […]